Nga 1 dhjetori 2020 legjislatori belg ka vendosur një listë të re mbi kushtet ​​kontraktuale të ndaluara në B2B. Zbulojini ato këtu dhe bëni testin në fund të artikullit për të parë nëse kontratat tuaja janë në rregull. Që nga vitet 1930, konsumatori, si një bashkëkontraktor ligjërisht më i dobët, […]